ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 076-44431520 تماس حاصل نموده یا به آدرس بلوار خاتم الانبيا پشت دانشگاه پرديس کيش خيابان مرکز بهداشت هتل دو ستاره خاتم مراجعه نمایید.